+389-2-322-4388
Top
 

Визи

ТАЈЛАНД

 • ОРИГИНАЛЕН ПАСОШ СО ВАЖНОСТ МИНИМУМ 6 МЕСЕЦИ
 • 2 ФОТОГРАФИИ ВО БОЈА НА БЕЛА ПОЗАДИНА ОД ПОНОВ ДАТУМ
 • ФОТОКОПИЈА ОД ПАСОШ
 • ПОПОЛНЕТА АПЛИКАЦИЈА ( ВО АГЕНЦИЈАТА)
 • РЕЗЕРВАЦИЈА НА ПОВРАТЕН АВИО БИЛЕТ
 • ХОТЕЛСКО СМЕТУВАЊЕ

O.A.E. / ДУБАИ

 • СКЕНИРАНА КОПИЈА ОД ПАСОШ ВО БОЈА/ ВАЖНОСТ МИНИМУМ 6 МЕСЕЦИ
 • СКЕНИРАНА ФОТОГРАФИЈА ВО БОЈА ОД ПОНОВ ДАТУМ/ НА БЕЛА ПОЗАДИНА
 • ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ДВАТА РОДИТЕЛИ
 • ЛИЧНА ПРОФЕСИЈА

7 РАБОТНИ ДЕНА

С.А.Д.

 • СЛИКА НА ЦД , СО РЕЗОЛУЦИЈА
 • ОРИГИНАЛЕН ПАСОШ ( СО ВАЖНОСТ МИНИМУМ 6 МЕСЕЦИ )
 • ПОПОЛНЕТА АПЛИКАЦИЈА ( ВО АГЕНЦИЈАТА)

7 РАБОТНИ ДЕНА